Kategoria ofert w serwisie
Region ogłoszeń
Regulamin

korzystanie z serwisu internetowego
www.ogloszenia.cz

1.Pojęcia podstawowe:

 • Serwis ogłoszeniowy – serwis internetowy zamieszczony pod adresem www.ogloszenia.cz
 • Użytkownik - osoba korzystająca z zasobów serwisu ogłoszeniowego.
 • Administrator - osoba sprawująca opiekę nad serwisem, zarządzaniem publikowanej treści w serwisie ogłoszeniowym.
 • Pośrednik Ofert - firma bądź osoba zamieszczająca ogłoszenia w serwisie, posiada odpowiedni login i hasło do logowania w serwisie

2.Rodzaje ogłoszeń:

System udostępnia zamieszczanie ogłoszeń zwykłych, wyróżnionych w kategorii, polecanych na stronie głównej.
 • Ogłoszenie Zwykłe - ogłoszenie zamieszczane w serwisie ogłoszeniowym, bez wymaganych danych do logowania.
 • Ogłoszenie wyróżnione w kategorii - ogłoszenie zamieszczone w serwisie ogłoszeniowym, które jest wyróżnione odpowiednim kolorem oraz umieszczone jest powyżej ogłoszeń zwykłych. Ogłoszenia segregowane są datą dodania do serwisu.
 • Ogłoszenie polecane na stronie głównej - Ogłoszenie wyświetlane na stronie głównej. Ograniczona ilość nie przekraczająca 20-tu ogłoszeń.
 • Powyższe ogłoszenia wyświetlane w serwisie wymagają uprzedniego zatwierdzenia przez Administratora serwisu, który sprawdza poprawność przesłanych danych.

3.Ogólne postanowienia:

 • Serwis ogłoszeniowy to platforma prezentująca użytkownikom ogłoszenia zwykle i promowane.
 • Treści umieszczane w serwisie są sprawdzane przez administratora i dopuszczane do publikacji. Podczas sprawdzania ogłoszeń brane są pod uwagę treści, które nie mogą zawierać słów i zwrotów przyjętych za obraźliwe. Za treść ogłoszeń odpowiada osoba dodająca ogłoszenie.
 • Użytkownik serwisu może zgłosić zastrzeżenia do publikowanego ogłoszenia. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie przesłane do 24h od momentu otrzymania przez Nas wiadomości.
 • Okres zatwierdzenia ogłoszeń wynosi od 15 minut do 24h. Portal ogłoszeń nie odpowiada za brak dostępu do zasobów serwisu w przypadku awarii sprzętu, utraty danych wskutek działania siły wyższej ,przerw technicznych, przerw w świadczeniu usług przez dostawcę usług internetowych.
 • Serwis ogłoszeń nie pobiera prowizji względem zawartych transakcji pomiędzy użytkownikami, pośrednikami nieruchomości oraz nie rozstrzyga sporów pomiędzy stronami zawartej umowy.
 • Zabronione jest pobieranie treści publikowanych w niniejszym serwisie do celów nie związanych na użytek własny oraz do celów wtórnego wykorzystania bez zgody administratorów serwisu.
 • Zmiana regulaminu obliguje właściciela serwisu do przekazania pełnej informacji o zmianach wszystkim użytkownikom posiadającym swoje konta w serwisie. Regulamin obowiązuję od następnego dnia od daty publikacji.
 • Użytkownik posiadający konto w serwisie może w każdym momencie poprosić o zaprzestanie przetwarzania danych, weryfikacja tej prośby będzie przeprowadzona przez właściciela serwisu telefonicznie/mailowo. Zaprzestanie przetwarzania danych związane jest z usunięciem wszystkich ogłoszeń oraz zaprzestania świadczenia dla niego usług w serwisie.

4.Szczegóły oferty:

Ogłoszenia publikowane poprzez Serwis ogłoszeń dotyczą tylko i wyłącznie ofert własnych.

W treści nie dopuszczalne jest:

 • Umieszczanie słów i zwrotów uznanych za obraźliwe,
 • Treści niezgodnych z polskim prawem,
 • Reklam bądź adresów do innych serwisów internetowych.
 • Zdjęć niezgodnych ze stanem faktycznym ogłoszenia (zdjęcia o charakterze ośmieszającym osobę fizyczną, osobę prawną, zdjęcia pornograficzne, zdjęcia w charakterze reklamy, zdjęcia niezwiązane z dziedziną ogłoszenia).

5.Przesyłanie ogłoszeń

 • Właściciel serwisu ogłoszeń udostępnia odpowiednie oprogramowanie. Oprogramowanie udostępniane jest wyłącznie na naszych serwerach
 • Reklamacje związane z realizacją usług prosimy przesyłać na adres podany w zakładce kontakt

6.Postanowienia końcowe

 • Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie ogłoszeń dozwolone jest tylko dla osób posiadających zdolność do czynności cywilno-prawnych.
 • Użytkownik oświadcza, że posiada prawa do publikowania treści ogłoszenia oraz odpowiada za jego charakter.
 • Po przesłaniu do użytkownika 3-ego ostrzeżenia związanego z naruszeniem regulaminu właściciel serwisu zaprzestaje świadczenia usług na rzecz danej osoby.
 • Administrator może ingerować w treść ogłoszenia w celu wyeliminowania błędów stylistycznych, ortograficznych, grzecznościowych.
 • Publikowanie treści odbywa się poprzez przesłanie danych w odpowiednim formacie, wypełniając stworzony do tego formularz dodania ogłoszenia
 • Ogłoszenia są aktywne w serwisie przez okres wyznaczony przez użytkownika od daty publikacji.
 • Przedłużenie okresu ogłoszeń związane jest z ponownym wysłaniem pełnej informacji do serwisu bądź edycji ogłoszenia i ponownego określenia daty ważności.
 • Administratorzy serwisu codziennie pomiędzy godziną 0100-0300 przeprowadzają konserwację serwisu. W tym czasie serwis jest nieczynny.
Copyright © 2011 - www.ogloszenia.cz, Marcin Kossak, Piotr Skajewski